Kyrkogården

Hur stor ska graven vara, hur många ska kunna vila där? Är det aktuellt med minneslund? Om man ska välja en ny grav är det viktigt att ta tid på sig och fundera igenom sina önskemål. För många är graven en viktig plats att gå till.

Nu kan du söka gravsatta på kyrkogården i Råneå på https://www.svenskagravar.se

En gravplats upplåts vanligtvis på 25 år och den tiden kan förlängas. Anhöriga ansvarar för gravens skötsel, men det går även att köpa tjänsten från församlingen. Det finns även skötselfria gravformer som t.ex. minneslund och asklund. Om det finns önskemål om en ny gravplats på kyrkogården i Råneå bör man kontakta församlingsexpeditionen. Man kan också om man så önskar kontakta någon annan församling om man önskar begrava någon annanstans än i Råneå församling. Det finns dock ingen garanterad rätt att få gravplats på någon annan kyrkogård än den egna församlingens.

Gravskick som finns på Råneå kyrkogård:
Kistgrav- Det finns kistgravar med plats för en eller två kistor. Det är även möjligt att gravsätta urnor i en kistgrav. Gravrätt i 25 år.

Urngrav- Gravsättning sker sommar- som vintertid. Gravrätt i 25 år.

Minneslund- Gravsättning i minneslund är ett kollektivt gravskick med en anonym karaktär och anhöriga får inte delta vid gravsättningen. Gravsättningarna sker inom ett gemensamt område. Det är församlingens kyrkogårdspersonal som utför gravsättningen under värdiga former. Ingen gravrätt.

Askgravlund- Askgravlunden är avsedd för ett gravskick med anonym och kollektiv karaktär där aska efter avlidna som kremerats gravsätts inom ett avgränsat område. Gravsättningen utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former, utan närvaro av anhöriga. Enskilda gravvårdar får inte förekomma. Gravplatsen markeras inte, men en minnesplatta med den avlidnes namn, födelsedatum och dödsdatum monteras på gravmuren. Platsen upplåtes i 25 år. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av askgravlunden. Anhöriga kan sätta snittblommor i vas eller tända ljus på anvisad plats.

Kostnad tillkommer för minnesplatta och skötsel av askgravlunden. Kontakta församlingsexp. eller kyrkogårdspersonalen för mer info.

Tallro Kapell
Urnor kan förvaras efter kremation och innan gravsättning i kapellets urnförvaring. För tillträde till lokalen kontakta kyrkogårdspersonalen vardagar 7.00 - 16.00 eller församlingsexp.

Askgravlunden