Råneå kyrka

"På 1700-talet blev kyrkan för liten och 1854-57 byggdes nuvarande kyrka, en treskeppig hallkyrka, på samma plats. Ritad av J. F. Åbom"