Foto: Gustaf Hellsing

Körer/Musik

Vill du sjunga i kör? I Råneå församling finns för närvarande en gospelkör, kyrkokör, ungdomskör och en barnkör. Församlingen har också möjlighet att ta emot för individuell musikundervisning i mån av tid. Kanske vill du ha instrumentell undervisning i gitarr, orgel, piano eller i sång? Välkommen!

GOSPELKÖREN
Repertoaren utgår från traditionell till modern gospel - mest på engelska men ibland på svenska - till pop/rock/blues, med lite folkvisa och psalm ibland.  Måndagar kl. 19.00-20.30 i församlingsgården
Ledare:
Maria Pekkari, tel: 0924-577 56 eller maria.pekkari@svenskakyrkan.se


BARNKÖR
I sång och körlekar övar vi upp vår musikaliska, sociala och kreativa förmåga. Vi sjunger i kyrkan några gånger per termin. Onsdagar kl. 15.00-15.45 i församlingsgården för dig i årskurs 3-6.
Ledare: Maria Pekkari, tel: 0924-577 56 eller maria.pekkari@svenskakyrkan.se


UNGDOMSKÖR
Kör/musikensemble för dig 12 år och uppåt.
Vi övar, sjunger och spelar tillsammans, söndag eftermiddag kl 18.30-19.30 ojämna veckor i församlingsgården.
Kontakt: Maria Pekkari, tel: 0924-577 56 eller maria.pekkari@svenskakyrkan.se