Foto: Råneå församling

Forsnäs kapell

Forsnäs kapell ligger i skogen med doft av gran och tall. Bankgiro: 5123-9051 Swish: 123 278 76 04

Vägbeskrivning:
Väg 356 mellan Niemisel och Avafors, skylt Stora Stenträsk kör 2 km.

1950 installerades elektrisk uppvärmning och man köpte en orgel på 4 stämmor från Grönlunds orgelfabrik.
 
 Forsnäs kapell är den första av de småkyrkor och kapell som byggdes i Råneå församling av kyrkoherde Engelbert Byström och är fortfarande i bruk för kyrkliga ändamål.
 
Kapellet används vid olika gudstjänster som "Musik i det gröna", dop och vigsel samt vid Julotta. Vid dop och vigslar går det att hyra Bygdegården för dopkaffe/bröllop.

 För finansieringen gjordes en insamling, som skickades till landets alla kyrkoråd, vilken tillsammans med en stiftskollekt inbringade cirka 9 500: - kronor. Kronprinsessan Margaretas Minnesfond skänkte 2 000: - kronor. Ett räntefritt lån, 3 000: - kronor, erhölls från byggnadslånefonden, Albin Sundén och kyrkoherde Engelbert Byström ställde sig som borgensmän.

 Tillkomsten av detta kapell har till största delen skett genom ideellt arbete av invånarna i Forsnäs, inte minst Hildur och Albin Sundén.

Stiftelsen Forsnäs kapell bildades 15 mars 1938 för att bygga ett bönhus i Forsnäs by. Under sommaren köptes tomt och murades väggar till kapellet och kommande vintern tillverkades bänkar, altare, kandelabrar och delvis predikstol allt enligt ritningar av arkitekt K. Martin Westerberg, Stockholm, för ett litet kapell med 160 sittplatser.
 Den 22 oktober 1939 invigdes kapellet av biskop Bengt Jonzon.
 I augusti 1941 stod en klockstapel på plats med en klocka från K.G. Bergholz & C:o Klockgjuteri i Stockholm.

Foto: Råneå församling