Församlingsexpeditionen

Vi hjälper dig bl a med frågor som rör kyrkobokföring, uthyrning och en del annat. När det gäller frågor angående Råneå församlings kyrkogård och begravningsverksamhet kan du också vända dig till oss.

Öppettider:  Församlingsexpeditionen har öppet för besök måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00-12.00 samt onsdag kl 13.00-15.00. Du når oss på telefon 0924-577 50.

 

Kyrkobokföring
På församlingsexpeditionen sköts församlingens kyrkobokföring. Medlemskap i Svenska kyrkan, bokning och registrering av dop, konfirmation, vigsel, välsignelse och begravning.

Telegram
I samband med begravning kan vi förmedla minnestelegram till Svenska Kyrkans Internationella arbete, SKUT (Svenska kyrkan i utlandet), kapellen i församlingen, verksamhet inom församlingen samt övriga kyrkliga och utomkyrkliga ändamål. För utomkyrkliga ändamål tillkommer en avgift på 80 kr. För beställning av telegram besök församlingsexp. eller ring 0924-577 50 (vxl).

Uthyrning 
Uthyrning och bokning av Församlingsgårdens lokaler, sker via expeditionen.

Kyrkobokföringsuppgifter
Vi hanterar endast kyrkobokföringsuppgifter från 1991-07-01 och framåt. För utdrag ut äldre kyrkböcker för till exempel släktforskning vänder du dig till Landsarkivet i Härnösand där våra gamla kyrkböcker finns. Mer information hittar du på statens arkivs hemsida www.statensarkiv.se.

Personbevis
Behöver du personbevis vänder du dig till skatteverket www.skatteverket.se