Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsexpeditionen

Vi hjälper dig bl a med frågor som rör kyrkobokföring, uthyrning och en del annat. När det gäller frågor angående Råneå församlings kyrkogård och begravningsverksamhet kan du också vända dig till oss.

Öppettider:  Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10-12. Onsdag kl 13-15. Välkommen! 

Kyrkobokföring
På församlingsexpeditionen sköts församlingens kyrkobokföring. Medlemskap i Svenska kyrkan, bokning och registrering av dop, konfirmation, vigsel, välsignelse och begravning.

Telegram
I samband med begravning kan vi förmedla minnestelegram till Svenska Kyrkans Internationella arbete, SKUT (Svenska kyrkan i utlandet), kapellen i församlingen, verksamhet inom församlingen samt övriga kyrkliga och utomkyrkliga ändamål. För utomkyrkliga ändamål tillkommer en avgift på 20 kr. För beställning av telegram besök församlingsexp. eller ring 0924-577 50.

Uthyrning 
Uthyrning och bokning av Församlingsgårdens lokaler, sker via expeditionen.

Kyrkobokföringsuppgifter
Vi hanterar endast kyrkobokföringsuppgifter från 1991-07-01 och framåt. För utdrag ut äldre kyrkböcker för till exempel släktforskning vänder du dig till Landsarkivet i Härnösand där våra gamla kyrkböcker finns. Mer information hittar du på statens arkivs hemsida www.statensarkiv.se.

Personbevis
Behöver du personbevis vänder du dig till skatteverket www.skatteverket.se