Församlingsexpeditionen

Vi hjälper dig bl a med frågor som rör kyrkobokföring, uthyrning och en del annat. När det gäller frågor angående Råneå församlings kyrkogård och begravningsverksamhet kan du också vända dig till oss.

Öppettider:  Under dessa tider, för att skydda både dig och oss för smittspridning, håller församlingsexpeditionen stängt tillsvidare. Vi tar Ditt ärende via telefon i under våra öppettider på tel 0924-57751.
Måndag kl 10-12, Tisdag kl 10-12, Onsdag kl 13-15 och Torsdag kl 10-12. Fredag stängt.
Övrig tid 0924-577 50 (vxl).
Varmt välkomna att kontakta oss!

Kyrkobokföring
På församlingsexpeditionen sköts församlingens kyrkobokföring. Medlemskap i Svenska kyrkan, bokning och registrering av dop, konfirmation, vigsel, välsignelse och begravning.

Telegram
I samband med begravning kan vi förmedla minnestelegram till Svenska Kyrkans Internationella arbete, SKUT (Svenska kyrkan i utlandet), kapellen i församlingen, verksamhet inom församlingen samt övriga kyrkliga och utomkyrkliga ändamål. För utomkyrkliga ändamål tillkommer en avgift på 80 kr. För beställning av telegram besök församlingsexp. eller ring 0924-577 50 (vxl).

Uthyrning 
Uthyrning och bokning av Församlingsgårdens lokaler, sker via expeditionen.

Kyrkobokföringsuppgifter
Vi hanterar endast kyrkobokföringsuppgifter från 1991-07-01 och framåt. För utdrag ut äldre kyrkböcker för till exempel släktforskning vänder du dig till Landsarkivet i Härnösand där våra gamla kyrkböcker finns. Mer information hittar du på statens arkivs hemsida www.statensarkiv.se.

Personbevis
Behöver du personbevis vänder du dig till skatteverket www.skatteverket.se