Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Välkommen till oss!

I Lima-Transtrands församling har vi Gudstjänster på fäbodvallar och fjäll, i kyrkor och kapell. Sång & musik och alltid en plats att fika på.

Minnesgåva

När någon går bort hedrar vi ofta minnet genom att skänka en penninggåva till något behjärtansvärt ändamål. En kondoleans skickas till de anhöriga som en hälsning och ett bevis på gåvan. Ofta läses kondoleanserna upp vid minnesstunden.
I Lima-Transtrands församling förmedlar vi gåvor till Lima Blomsterfond som ger gåvor till behövande, och Lima församlingshus. Sätt in din gåva på bankgiro 681 – 8066.
Tack för din gåva!

Kontakta oss!

Lima-Transtrands församling
Prästgården
780 64 Lima
Tel vx: 0280-59 31 00
e-post: info.lima@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Birgitta Arneving 0280-59 31 10