Sörsjöns kapell

Vår minsta kyrkobyggnad

Sörsjöns kapell uppfördes 1954 efter arkitekten Sven A. Söderholms ritningar, och blev bygdens första permanenta kapell. Byggnadsstilen är brutalism, en arkitekturstil som hyllade ärlighet i konstruktion och funktion; former som ger bildmässiga minnesavtryck; samt skönheten i råa material, i synnerhet betong. Sörsjöns kapell är ett mycket tidigt exempel på brutalism, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Tre korglasmålningar, komponerade av konstnären Folke Heybroek, framställer de tre trosartiklarna: Gud fader och skapelsen, Guds son och återlösningen, samt Den Helige ande och helgelsen. Altaret är utfört i polerad kalksten, och övrig, inredning, inklusive dopfunten, har snickrats av ljus ek.

Begravningsplats har funnits här sedan 1867. Klockstapeln med sin klocka tillkom 1973.