Foto: Anna Hultén

Sörsjöns kapell

Vår minsta kyrkobyggnad

Sörsjöns kapell uppfördes 1954 efter arkitekten Sven A. Söderholms ritningar, och blev bygdens första permanenta kapell. Byggnadsstilen är brutalism, en arkitekturstil som hyllade ärlighet i konstruktion och funktion; former som ger bildmässiga minnesavtryck; samt skönheten i råa material, i synnerhet betong. Sörsjöns kapell är ett mycket tidigt exempel på brutalism, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Tre korglasmålningar, komponerade av konstnären Folke Heybroek, framställer de tre trosartiklarna: Gud fader och skapelsen, Guds son och återlösningen, samt Den Helige ande och helgelsen. Altaret är utfört i polerad kalksten, och övrig, inredning, inklusive dopfunten, har snickrats av ljus ek.

Begravningsplats har funnits här sedan 1867. Klockstapeln med sin klocka tillkom 1973.