Meny

DaCapokören

Vi övar onsdagar kl.17.30

udda veckor i Sälens fjällkyrka
jämna veckor i Transtrands kyrka.

Undantag:
Ingen övning 5/2 (pga att Helena har musikkvällen på fjället)
18/3 är vi i Sälen, eftersom vi har hand om musikkvällen.

From April övar vi alltid i Sälens fjällkyrka


Sjungningar:

29/1 19.00 Andakt Sälen (Övning 17.30)

29/2 Vasaloppsvesper i Lima 19.00 Samling där 17.30 Klädsel: Svart

11/3 19.00 Andakt Sälen (Övning 17.30)

18/3 19.00 Musikkväll Sälens fjällkyrka Klädsel: svart  (Samling 17.30)

25/3 19.00 Andakt Sälen

8/4 19.00 Andakt Sälen

9/4 19.00 Transtrands kyrka Samling 17.30

12/4 11.00 Transtrands kyrka Samling 10.00

From April övar vi alltid i Sälens fjällkyrka

Nya medlemar hälsas varmt välkomna! 

Kontakta församlingen för information.

Körledare Helena Spets 0280-593124