Sälens fjällkyrka

Sveriges högst belägna kyrka på 710 meter över havet

Intill Högfjällshotellet ligger Sälens fjällkyrka, Sveriges högst belägna kyrka på 710 meter över havet. Den ritades av prästen och arkitekten Lars Ridderstedt, och invigdes 30 mars 1969 av biskop Sven Silén. Den knuttimmrade kyrkan är 16 x 10 meter, och rymmer 150 personer. Den är tillbyggd år 1979 med sakristia, och 1992 med kök och sällskapsrum. Låset på kyrkporten kommer från Transtrands 1600-talskapell. Altarstenen av sandsten kommer från Mångsbodarna, och väger ett ton.  Naturen har format mönstret på en sandstrand som spruckit för miljoner år sedan. Predikstolen är en granstubbe från Fulunäs. Dopfunten är gjord av en sälgstubbe. Klockan i klockstapeln har följande inskription: ”Låt min klang dig mana Gud att dyrka, uppå fjäll, i skog, i hem, i kyrka”.

Vid Sälens fjällkyrka finns en vacker minneslund.