Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rörbäcksnäs kyrka

...som brann ner (eller upp?)

Träkyrkan i Rörbäcksnäs började byggas 1898, färdigställdes 1904, restaurerades 1960 och brann 1992. Nuvarande kyrka är uppbyggd 1993. Orgeln med tio stämmor installerades 1995.
Kyrkan är ljus med stora fönster i tre väderstreck, och smakfullt färgsatt i blå och röda nyanser. Här firas gudstjänster och vi genomför dop, vigslar och begravningar.
Vid dop används kyrkans äldsta inventarie - den målade dopfunten i ek från 1887. Kyrkan rymmer ca 80 personer. 
Det finns en film om branden av kyrkan, den finns till försäljning i ett begränsat antal för 150 kr (kontakta exp 0280-593100).