Meny

Förtroendevald

Vart fjärde år väljer medlemmarna i Svenska kyrkan de som ska få förtroendet att styra på kyrkans tre nivåer - nationellt, stift och församling. Här hittar du de som är valda att företräda Lima-Transtrands församling i Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd.

kyrkorådet

Ordförande:

Magnus Wieselqvist Larsson 070-608 00 35


Vice ordförande:

Lars Nyman


Ordinarie ledamöter:

Barbro Samuelsson

Anna Karin Jonasson

Anneli Lundin

Runa Gunnarsson

 
Suppleanter:

Charlotte Karelius

Monica Skogstad

Viktoria Backlund

Anna Stockhas

Emma Igelström

Berit Björk

kyrkofullmäktige

Ordförande
Barbro Samuelsson 070-397 83 40
 
Vice ordförande:
Berit Björk

Ordinarie ledamöter:
Viktoria Backlund
Linda Eriksson
Runa Gunnarsson
Anna-Karin Jonasson
Charlott Karelius
Bror Lindberg
Anneli Lundin
Lars Nyman
Madeleine Skogstad
Monica Skogstad
Magnus Wieselqvist Larsson
Börje Holgersson
 
Suppleanter:
Kerstin Björk
Jörgen Eriksson
Per Gunnar Halvarsson Lill
Irene Martinsson
Anna Stockhaus