Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevald

Vart fjärde år väljer medlemmarna i Svenska kyrkan de som ska få förtroendet att styra på kyrkans tre nivåer - nationellt, stift och församling. Här hittar du de som är valda att företräda Lima-Transtrands församling i Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd.

kyrkorådet

Ordförande:

Magnus Wieselqvist Larsson 070-608 00 35


Vice ordförande:

Lars Nyman


Ordinarie ledamöter:

Barbro Samuelsson

Anna Karin Jonasson

Anneli Lundin

Runa Gunnarsson

 
Suppleanter:

Charlotte Karelius

Monica Skogstad

Viktoria Backlund

Anna Stockhas

Emma Igelström

Berit Björk

kyrkofullmäktige

Ordförande
Barbro Samuelsson 070-397 83 40
 
Vice ordförande:
Berit Björk

Ordinarie ledamöter:
Viktoria Backlund
Linda Eriksson
Runa Gunnarsson
Anna-Karin Jonasson
Charlott Karelius
Bror Lindberg
Anneli Lundin
Lars Nyman
Madeleine Skogstad
Monica Skogstad
Magnus Wieselqvist Larsson
Börje Holgersson
 
Suppleanter:
Kerstin Björk
Jörgen Eriksson
Per Gunnar Halvarsson Lill
Irene Martinsson
Anna Stockhaus