Lima Prästgård

Nuvarande Lima Prästgård, byggdes på 1860-talet, används idag som församlingsexpedition.