Foto: Anna Hultén

Gudstjänster

Pga Corona-viruset har församlingen beslutat att i nuläget inte fira Mässa, alla Mässor byts därför ut till Gudstjänst!

18/10

Gudstjänst i Lima kyrka kl. 11.00
Gudstjänst i Rörbäcknäs kyrka kl. 15.00

20/10

Andakt i Sälens fjällkyrka kl.19.00

25/10

Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka kl. 11.00

Gudstjänst i Sälens fjällkyrka kl. 15.00

27/10

Andakt i Tandådalens fjällkyrka kl. 19.00

31/10

Minnesgudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka kl. 11.00

Minnesgudstjänst i Sälens fjällkyrka kl. 15.00

Minnesgudstjänst i Transtrands kyrka kl. 17.00

 Minnesgudstjänst i Lima kyrka kl. 19.00

1/11

Minnesgudstjänst i Sörsjöns kapell kl. 11.00

3/11

Andakt i Sälens fjällkyrka kl. 19.00

8/11

Gudstjänst i Lima kyrka kl. 11.00

Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka kl. 15.00

10/11

Andakt i Tandådalens fjällkyrka kl. 19.00

15/11

Gudstjänst i Tandådalens fjällkyrka kl. 11.00

Gudstjänst i Sälens fjällkyrka kl. 15.00

17/11

Andakt i Sälens fjällkyrka kl. 19.00

22/11

Gudstjänst i Lima kyrka kl. 11.00

Gudstjänst i Rörbäcksnäs kyrka kl. 15.00

24/11

Andakt i Tandådalens fjällkyrka kl. 19.00