Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravningsgudstjänstens ordning

Begravningsgudstjänsten följer Svenska kyrkans ordning med psalmer, bibeltexter, böner och överlåtelse. Om ni vill ha med något mer, t.ex. solosång eller musik, tar ni upp det med prästen som tillsammans med vår musiker ansvarar för utformningen av gudstjänsten. 

Om den avlidne inte tillhörde Svenska kyrkan är vår grundhållning att begravningen inte sker i kyrkans ordning. Undantag görs om kyrkoherden i samtal med anhöriga kommer överens om det. I sådana fall får man själv stå för kostnaden men det gäller inte för den som tillhör Svenska kyrkan. 

Det går bra att vända sig direkt till oss för bokning av begravnings-gudstjänst men de flesta väljer att ta hjälp av en begravningsbyrå.

Tacksägelse, med bön, ljuständning sker i den begravningskyrkas huvudgudstjänst närmsta söndag efter begravning eller i annan lämplig huvudgudstjänst efter anhörigas önskemål.

 

Inledning
Psalm/Musik/Solosång
Griftetal
Bön
*Överlåtelsen
Bibelläsning
Psalm/Musik/Solosång
Begravningsbön
Herrens bön
Avslutning, alla avslutningar och avsked ser olika ut. Nedan syns två exempel.

Vid avsked på kyrkogården:
Välsignelsen
Psalm/Musik/Solosång
Avslutningsmusik
Gravsättning
Slutbön
Psalm/Musik/Solosång
Sändningsord

Vid avsked i kyrkan/kapellet:
Psalm/Musik/Solosång
Avskedstagande
Slutbön
Välsignelsen
Avslutningsmusik