Foto: Lena Höglander

Tandådalens fjällkyrka

Kyrka och kaffestuga i samma byggnad.

Kyrkans tillkomst har sin bakgrund i de gudstjänster som firades vid påsktid utomhus på Caravan Club. Påsken 1968 tog Limaprästen Halfdan Rönneseth initiativet till att uppföra en kyrka. År 1983 hade 150.000 kr samlats in. Den nye Limaprästen Birger Lidström fortsatte byggplanerna och tog kontakt med Börje Holgersson i Tandådalen. Tillsammans byggde man kyrkan. Den 1 september 1985 invigdes kyrkan av biskop Arne Palmquist.

Kyrkan är inspirerad av lappkåtans form, och mäter 12 x 12 meter i grundplanet. Den är också 12 meter hög, och rymmer 150 personer. Timret till kyrkan är hämtat från 200 fina furor från Lima Besparingsskog. Altaret är tillverkat av Pell Olle Eriksson. Det snidade korset är gjort av Bengt Lidström. Klockan väger 300 kg, är gjuten av Bergholtz i Sigtuna och har inskriptionen: ”Din klang må tona över dal och fjäll, och till Guds ära budskap bära. Om Kristus som vill allt försona, och bringa frid och fred till jorden ned.”