Om oss

GDPR- Vad är det?

Den 25 maj införs en ny förordning för dataskydd(GDPR), som innebär större rättigheter för dig att bestämma över hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj blir förordningen, som kallas GDPR  svensk lag. Eftersom Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation men miljontals personuppgifter, pågår just nu en stor anpassning till arbetssätt och rutiner. Vi har alltid hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och respektfullt sätt, vilket vi självklart kommer att fortsätta att göra.

Frågor? Kontakta 0280- 59 31 00