Foto: Anna Hultén

Samtalsgrupp för Dig som förlorat en närstående

Att förlora en närstående är alltid svårt. Ibland kan det kännas som om familj och vänner inte riktigt räcker till. Då kan det vara skönt att få dela sorg, minnen men också glädje med andra i liknande situation. 

Gruppen träffas totalt fem gånger utspritt över hösten och en återträff på våren. Gruppen består av 5-8 deltagare. Möjlighet finns också till enskilda samtal. 

Kontakta församlingen för mer information.