Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsombud

För Dig som inte är medlem i Svenska kyrka finns Begravningsombud.

För att tillgodose rättigheter och önskemål för de folkbokförda som inte tillhör Svenska kyrkan har Länsstyrelsen förordnat ett ombud som har till uppgift att företräda dessa.

 

I samband med relationsändringen år 2000 skapades systemet med begravningsombud i syfte att stärka inflytandet och möjligheten till insyn i begravningsverksamheten för dem som inte tillhör svenska kyrkan

Nytt begravningsombud from 2019 05

 

Ingegerd Lindfors

Lindängsvägen 2

78560 Djurås

076-197 74 00

lindangsvagen@gmail.com

 

Kontakta gärna begravningsombudet för information i frågor som berör begravningsverksamheten i kommunen.