Foto: Anna Hultén

Begravningsombud

För Dig som inte är medlem i Svenska kyrka finns Begravningsombud.

För att tillgodose rättigheter och önskemål för de folkbokförda som inte tillhör Svenska kyrkan har Länsstyrelsen förordnat ett ombud som har till uppgift att företräda dessa.

 

I samband med relationsändringen år 2000 skapades systemet med begravningsombud i syfte att stärka inflytandet och möjligheten till insyn i begravningsverksamheten för dem som inte tillhör svenska kyrkan

Nytt begravningsombud from 2019 05

 

Ingegerd Lindfors

Lindängsvägen 2

78560 Djurås

076-197 74 00

lindangsvagen@gmail.com

 

Kontakta gärna begravningsombudet för information i frågor som berör begravningsverksamheten i kommunen.