Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppna förskolan

Jämna veckor i Lima kyrka Ojämna veckor i Sälens fjällkyrka Alltid tisdagar 09.30-11.30

Öppen förskola vänder sig till de små barnen, 0-5 år, och till deras föräldrar eller annan vuxen som följer med barnet.

Här finns möjlighet att leka, pyssla och sjunga tillsammans med musiker och pedagog. Fika finns om man vill.