Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppna förskolan

Börjar igen vecka 4! Jämna veckor i Lima kyrka Ojämna veckor i Sälens fjällkyrka Alltid tisdagar 09.30-11.30

Öppen förskola vänder sig till de små barnen, 0-5 år, och till deras föräldrar eller annan vuxen som följer med barnet.

Här finns möjlighet att leka, pyssla och sjunga tillsammans med musiker och pedagog. Fika finns om man vill.