Foto: Anna Hultén

Konfirmation

Är kyrkan och kristen tro något för mej?

Vad är att konfirmeras?
Om vi tänker oss engelskans confirm, vilket betyder bekräfta. Så har vi svaret på frågan om vad konfirmationen är för något. Vi bekräftar vårat dop i och med att vi säger ja till att konfirmera oss.
Konfirmationen är helt frivillig att göra och den kan utformas på många olika sätt.
Alla församlingar erbjuder olika slags konfirmationsläsning, med allt från olika idrottskonfirmationer till musikläger och vanlig veckoläsning.

Här i Lima-Transtrands församling erbjuder vi i dagsläget en konfirmationsläsning som sträcker sig över en period av höst och vårtermin.
Vi ses vanligtvis en gång i veckan och ibland under helg/lovtider, samt att vi åker på läger och träffar andra ungdomsgrupper.
Du som konfirmand är själv med och formar din tid som just konfirmand, är ni en grupp som inte kan läsa med under skolåret, välkomnar vi gärna en intensivare läsning för er under ett par veckor i början av sommarlovet.

Se konfirmationsläsningen som en möjlighet. Här är ett forum för att dyka ner i jobbiga och svåra frågor, diskutera livet och dela skratt tillsammans.

Var nyfiken, våga testa! Vad har du att förlora?
Tänk på alla nya vänner du kan vinna, och ta chansen att lära känna dig själv lite djupare!

Kontakta oss!

Lima-Transtrands församling
Prästgården
780 64 Lima
Tel vx: 0280-59 31 00

Tel. Köket i Tandådalen 0280-59 31 20
e-post: info.lima@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Birgitta Arneving 0280-59 31 10