Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation

Är kyrkan och kristen tro något för mej?

Vad är att konfirmeras?
Om vi tänker oss engelskans confirm, vilket betyder bekräfta. Så har vi svaret på frågan om vad konfirmationen är för något. Vi bekräftar vårat dop i och med att vi säger ja till att konfirmera oss.
Konfirmationen är helt frivillig att göra och den kan utformas på många olika sätt.
Alla församlingar erbjuder olika slags konfirmationsläsning, med allt från olika idrottskonfirmationer till musikläger och vanlig veckoläsning.

Här i Lima-Transtrands församling erbjuder vi i dagsläget en konfirmationsläsning som sträcker sig över en period av höst och vårtermin.
Vi ses vanligtvis en gång i veckan och ibland under helg/lovtider, samt att vi åker på läger och träffar andra ungdomsgrupper.
Du som konfirmand är själv med och formar din tid som just konfirmand, är ni en grupp som inte kan läsa med under skolåret, välkomnar vi gärna en intensivare läsning för er under ett par veckor i början av sommarlovet.

Se konfirmationsläsningen som en möjlighet. Här är ett forum för att dyka ner i jobbiga och svåra frågor, diskutera livet och dela skratt tillsammans.

Var nyfiken, våga testa! Vad har du att förlora?
Tänk på alla nya vänner du kan vinna, och ta chansen att lära känna dig själv lite djupare!

Viktiga datum för konfirmander hösten 2019:

  • Upptaktsträff 25/8 kl. 11.00 i Lima kyrka
  • Första lägret i en vildmarksby 13-15/9
  • Andra lägret i en större stad runt andra advent
  • Konfirmation Trettonhelgen

Konfirmationsgudstjänstens ordning

*Psalm/Musik, Precession
Inledning och bön
Bibelläsning
Psalm
*Trosbekännelsen
Bön med handpåläggning
Sändning
Psalm
Förbön
Herrens bön
Lovpsalm
Välsignelsen
Sändningsord
*Psalm/Musik, Recession

Vid Konfirmation är också vanligt att man firar mässa,
då ser ordningen lite annorlunda ut.

Kontakta oss!

Lima-Transtrands församling
Prästgården
780 64 Lima
Tel vx: 0280-59 31 00
e-post: info.lima@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Birgitta Arneving 0280-59 31 10