Foto: Anna Hultén

Lima kyrka

med Insidan

Lima kyrka är den kyrka som ligger längst söderut i församlingen. Den invigdes 1856, och ritades av Albert Törnqvist.
År 2005 byggdes kyrkan om då den bakre delen gjordes om till ett "församlingshem" som idag kallas Insidan. Där finns sittplatser för ca 70 personer, och tanken från början var att skapa en möjlighet att servera dop- och begravningskaffe och liknande. Idag, när Insidan varit i bruk i ganska många år, vet vi att satsningen var helt rätt då bydgen fick en mötesplats för en rad ändamål såsom sammanträden, utbildningar och andra sammankomster.
Över nuvarande Insidan byggdes en läktare, och de kyrkbänkar som togs bort i den bakre delen sattes upp på det lätt sluttande golvet på läktaren. Detta medför att det fortfarande finns samma antal sittplatser i kyrkan som tidigare. Läktaren inreddes också med ett par bekvämare möbler där man kan sitta för sig själv i lugn och ro, eller samtala.