Samtalscirkel - Värdeord över gränser

Nyhet Publicerad Ändrad

3/5

Vill du vara med i en studiecirkel och samtala om mänskliga värdeord och begrepp?

Välkommen till Kolboda vid 5 tillfällen. Start 8 mars kl. 18.30

Mer info och anmälan: Sensus

8 mars Frihet

22 mars Respekt

5 april Mänsklighet

19 april Demokrati

3 maj Rättvisa