Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vision

Vi vill som en del av Svenska Kyrkan vara ett synligt tecken på Guds närvaro i vår bygd. Genom människor som firar gudstjänst kallar, rustar och sänder oss Gud att bära Glädje, Liv och Försoning in i vardagen.