Karlslunda kyrka

Påryd

Karlslunda kyrka är en kyrkobyggnad i Påryd i Kalmar kommun. Den är församlingskyrka i Karlslunda-Mortorp församling.