Karlslunda kyrka

Påryd

Karlslunda kyrka är en kyrkobyggnad i Påryd i Kalmar kommun. Den är församlingskyrka i Karlslunda-Mortorp församling.

Kontakter i Karlslunda kyrka

Jan Haglund

Jan Haglund

Södermöre Pastorat

Församlingspräst

Mer om Jan Haglund

Karlslunda-Mortorp församling