Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Karlslunda kyrka

Påryd

Karlslunda kyrka är en kyrkobyggnad i Påryd i Kalmar kommun. Den är församlingskyrka i Karlslunda-Mortorp församling.

Pågående arbeten

Byte värmesystem i Karlslunda kyrka

Vi har haft problem med värmesystemet i Karlslunda kyrka sedan vintern 2016/2017 och det ska nu bytas. Entreprenadarbetena påbörjas nu i maj 2018 och beräknas vara klart senast oktober i år.

Det kommer att innebära lite oreda innan bytet är genomfört och vi ber om överseende med detta.

Kontakter i Karlslunda kyrka

Jan Haglund

Jan Haglund

Södermöre Pastorat

Församlingspräst

Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson

Södermöre Pastorat

Kyrkomusiker