Stiftelser

Dags att söka!

John F Carlssons stiftelse

Ansökan om medel för barn & ungdom i Ljungby församling. Stiftelsens ändamål är att vid behov materiellt stödja barn och ungdom från församlingen, att förbättra möjligheterna för och stimulera barn och ungdom från församlingen att deltaga i kristna, kulturella och idrottsliga aktiviteter, att förbättra och befrämja barns och ungdoms fostran genom studier och att stödja familjer med barn med handikapp. Ingen särskild ansökningsblankett finns. Ansökan görs i ett personligt brev med egen text senast 31/10.

Stiftelsen Bäckerströmska fonden

Ansökan om medel för behövande, i första hand Arby-Hagby församling, i andra hand Halltorp-Voxtorps församling. Ansökan görs senast 31/10.

Ansökningsblankett >

Syskonen Johanssons stiftelse

Ansökan om medel för äldre, personer med funktionsnedsättning eller sjukdom i Mortorps gamla församling. Ansökan görs senast 31/10.

Ansökningsblankett >

Ansök till

Pastorsexpeditionen
Prästvägen 1
388 32 Ljungbyholm

Märk kuvertet med stiftelsens namn
För blankett ring 0480-770 400

Välkommen med din ansökan!