Stiftelser

John F Carlssons stiftelse

För barn och ungdom i Ljungby församling

Stiftelsens ändamål är

  • att vid behov materiellt stödja barn och ungdom från församlingen
  • att förbättra möjligheterna för och stimulera barn och ungdom från församlingen
  • att deltaga i kristna, kulturella och idrottsliga aktiviteter
  • att förbättra och befrämja barns och ungdoms fostran genom studier
  • att stödja familjer med barn med handikapp

Ansökan om bidrag skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober under adress:

LJUNGBY FÖRSAMLING
Prästvägen 1
388 32 LJUNGBYHOLM

Stiftelsen Bäckerströmska fonden

Ansökan om medel för behövande, i första hand Arby-Hagby församling, i andra hand Halltorp-Voxtorps församling, senast 31/10 till expeditionen

Ansökan skall ske på särskild blankett som rekvireras från Pastorsexpeditionen i Ljungbyholm.

LJUNGBY FÖRSAMLING
Prästvägen 1
388 32 LJUNGBYHOLM
Tel: 0480-770 400