Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs det hur Södermöre pastorat, org.nr 252003-4956 (härefter även vi eller pastoratet), behandlar dina personuppgifter. Genom denna integritetspolicy lämnar vi också information om reglerna i EU:s dataskyddförordning (GDPR) och vår efterlevnad av regelverket. Har du några ytterligare frågor hänvisar vi dig till kontaktuppgifterna i slutet på detta dokument.