Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik

Alla åldrar

Bleckblåsarna

Orkester för alla som spelar blåsinstrument, lördagar kl. 10.00-11.30 i Sockenstugan, Ljungbyholm

Ansvar: Lars Övrenius, 0480-770412, lasse.ovrenius@svenskakyrkan.se

Ljungbykören - höststart 2019: 3/9

Tisdagar kl. 18.30-20.30 i Sockenstugan

Ansvar: Lars Övrenius, kantor, 0480-770 412, lasse.ovrenius@svenskakyrkan.se

Karlslunda-Mortorps Kyrkokör - höststart 2019: 29/8

Karlslunda-Mortorps kyrkokör torsdagar kl. 19.00 - 20.30. Övar jämna veckor i Mariagården, Påryd och udda veckor i Tvärskogs församlingshem.
Höststart 2019: 29/8 i Tvärskogs församlingshem

Ansvar: kantor Kerstin Karlsson kerstin.n.karlsson@svenskakyrkan.se 

Fantastiska kören - HÖSTSTART 2019: 5/9

Övar torsdagar 19-21 i Loftgården i Halltorp.

Ledare: Minu Bergman
0480-770 442
072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se

Kören Con Spirito ( vuxenkör) - höststart 2019: 2/9

Övar i Ljungby kyrka varannan måndag 17.30-19.30. Vi sjunger en blandad repertoar med en hel del Gospel.

För information ring Gunnel Sigvardsson: 0706796608 el. 0739924709

Unga

Kvintus - höststart 2019: 3/9

Ungdomskör från åk 7. Vi träffas i Sockenstugan i Ljungbyholm på tisdagar kl. 16:00-17:30. Bussar går därefter mot Vassmolösa, Påryd, Hagby och Halltorp för dig som inte bor i Ljungbyholm. Du bjuds på fika när du kommer.

Förutom våra tidsdagsövningar är det någon söndagssjungning i månaden och några konserter (vid jul exempelvis) kommer vi också att vara med i större sammanhang då vi sjunger med andra ungdomskörer. Det innebär också körresor av längre eller kortare slag.

Ansvar: Lars Övrenius, kantor, 0480-770 412, lasse.ovrenius@svenskakyrkan.se

Stjärnkören - HÖSTSTART 2019: 5/9

Årskurs 4 och uppåt. Övar på torsdagar kl 17.00-18.00 i Bovestugan i Arby.

Ledare: Minu Bergman
0480-770 442
072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se

Barn

Babysång lilla gruppen - höststart 2019: 5/9

Olofsgården, Trekanten (i anslutning till kyrkan). För barn 0-6 mån.
Torsdagar, 11:00-11:30

Ansvar: Helena Åhman, förskollärare, 0480-770 404, helena.ahman@svenskakyrkan.se 

Babysång stora gruppen - HÖSTSTART 2019: 5/9

Olofsgården, Trekanten (i anslutning till kyrkan). För barn 7-12 mån.
Torsdagar, 9:30-10:00
Fika serveras för 10 kr/vuxen & 25kr/ familj

Ansvar: Helena Åhman, förskollärare, 0480-770 404, helena.ahman@svenskakyrkan.se

BARNkör - HÖSTSTART 2019: 4/9

Kyrkan i Ljungbyholm. För barn i åk 1-2.
Onsdagar mellan 14.30-15.30
Vi hämtar och lämnar på fritids vid behov.

Kontaktpersoner
Gunnel Sigvardsson: 070-679 66 08
Helena Åhman: 070-101 57 33

Barnkör - HÖSTSTART 2019: 3/9

Kyrkan i Ljungbyholm. För barn i förskoleklass.
Tisdagar mellan 14.30-15.30
Vi hämtar och lämnar på fritids vid behov.

Kontaktpersoner
Gunnel Sigvardsson: 070-679 66 08
Helena Åhman: 070-101 57 33

Barnkör - HÖSTSTART 2019: 4/9

Olofsgården i Trekanten. För barn i åk 1-4. Onsdagar 16:30 - 17:15

Ansvarig: Magnus Bredmar, församlingspedagog, 0480-770 403, magnus.bredmar@svenskakyrkan.se

Barn i Karlslunda-Mortorp - höststart 2019: 3-5/9

Himlakul med kör och pyssel, årskurs F-3, tisdagar kl. 13.45-16.00 i Tvärskogs församlingshem. Ledare: Kerstin Karlsson och Emma Svärd
Höststart 2019: 3/9

Barnkör, sång och teater för årskurs 4-6, onsdagar kl. 14.45-16.15 i Mariagården. Ledare: Kerstin Karlsson
Höststart 2019: 4/9

Himlakul med kör och pyssel, årskurs F-3,  torsdagar kl. 14.45-17.00 i Mariagården. Ledare: Kerstin Karlsson och Emma Svärd
Höststart 2019: 5/9

Ansvar: Kerstin Karlsson
0480-770422
076-569 00 46
kerstin.n.karlsson@svenskakyrkan.se

Ansvar: Emma Svärd
0480-770 423
076-044 01 75
emma.svard@svenskakyrkan.se

Lillkören - höststart 2019: 4/9

4-6 år. Övar på onsdagar kl 14.00-15.00 i Hagby församlingshem

Ledare: Minu Bergman
0480-770 442
072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se