Musik

Alla våra körer

Barn

Lillkören
Från 4 år
Onsdagar 14:00-15:00
Hagby församlingshem
Ansvar
Minu Bergman: 0480-770 442, 072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se
Helena Åhman: 0480-770 404
helena.ahman@svenskakyrkan.se

Piggelinkören
Årskurs 1-3
Onsdagar 15:00-15:45
Ljungby kyrka
Ansvar
Gunnel Sigvardsson: 070-679 66 08/ 0480- 770 418
gunnel.sigvardsson@ svenskakyrkan.se

Barnkör
Tisdagar
S:t Olofs kyrka
Ansvar
Burkhard Flögel: 0480-770 432
burkhard.flogel@ svenskakyrkan.se
Helena Åhman: 0480-770 404
helena.ahman@svenskakyrkan.se

Himlakul
Årskurs F-3
Tisdagar 13:45-16:00
Tvärskogs församlingshem
Ansvar
Alva Jaensson: 0480-770429
alva.jaensson@svenskakyrkan.se

Himlakul
Årskurs F-3
Torsdagar 14:45
Mariagården
Ansvar
Alva Jaensson: 0480-770429
alva.jaensson@svenskakyrkan.se

Ungdom

Stjärnkören
Från 13 år
Torsdagar 17:00-18:30
Loftgården
Ansvar
Minu Bergman: 0480-770 442, 072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se

Mellankören
Årskurs 4-6
Torsdagar 15:30-16:45
Ljungby kyrka
Ansvar
Kim Eriksen: 0480- 770 412
kim.eriksen@svenskakyrkan.se

Orgelskola
Ljungby kyrka
Kontakt
Kim Eriksen: 0480- 770 412
kim.eriksen@svenskakyrkan.se

Vuxna

Fantastiska kören
Torsdagar 19:00-21:00
Halltorp kyrka
Ansvar
Minu Bergman: 0480-770 442, 072-227 63 02
minu.bergman@svenskakyrkan.se

Bleckblåsarna
Orkester för alla som spelar blåsinstrument
Lördagar kl. 10:00-11:30
Sockenstugan, Ljungbyholm

Con Spirito
Måndagar 18:00-20:00
Ljungby kyrka
Ansvar
Gunnel Sigvardsson: 070-679 66 08/ 0480- 770 418
gunnel.sigvardsson@ svenskakyrkan.se

Allacanticum
Tisdagar 19:00-20:30
Ljungby kyrka
Ansvar
Kim Eriksen: 0480- 770 412
kim.eriksen@svenskakyrkan.se

Trecanticum
Projektkör
S:t Olofs kyrka
Ansvar
Burkhard Flögel: 0480-770 432
burkhard.flogel@ svenskakyrkan.se

Kyrkokören
Torsdagar 19:00-20:30
Jämna veckor Mariagården
Udda veckor Tvärskogs församlingshem
Ansvar
Elisabeth Helgesson Palm: 0480-770 400