Dop

Foto: Alex & Martin /IKON

Bibeln liknar Gud vid en far. Genom dopet blir man adopterad in i familjen där syskonen är alla andra som tillhör kyrkan. Enkelt uttryckt får man en himmelsk pappa! Man blir också medlem i Svenska kyrkan som organisation.

Dopet är startpunkten på livet med Gud. Föräldrarnas, faddrarnas (om såna finns) och hela församlingens uppgift är att hjälpa den döpte att växa i sin tro. Församlingen inbjuder till gudstjänster och verksamhet. Föräldrar och faddrar kan vara ett stöd genom förbön, personlig vägledning och hjälpa den döpte att hitta sammanhang i kyrkan där tron kan växa. 

Om du vill döpa ditt barn eller själv bli döpt så kontaktar du pastorsexpeditionen, tel  0480-770400. Då får du mer information. En präst kommer att ta kontakt med dig och boka ett samtal som oftast genomförs hemma hos dig. Man får lära känna varandra lite grann, tala om dopet och ta upp praktiska frågor.

Mer information om dop och dopgudstjänst hittar du på Svenska kyrkans webbplats.

Se gärna också www.dopguiden.se.