Pilgrimsverksamhet

Vårt Pilgrimsliv i Södermöre pastorat är knutet till en led som passerar fyra kyrkor, Hagby, Voxtorp, Arby och Mortorps kyrka. I deras geofrafiska upptagnings område ligger en av Sveriges äldre pilgrims- och vandringsleder.

För mer information se vår webbsida för pilgrimsverksamheten:

www.ostrasigfridsleden.se

Denna gamla vandrings- och pilgrimsled tar dig från de gamla hamnarna vid Östersjön till offer- och marknadsplatser i Växjö, Vadstena och Skara.

Nämnas här skall pilgrimsleden mellan Nidarosdomen i Thronheim - Jakobs gravkyrka i Santigo de compostella eller till Petruskyrkan i Rom, kanske rent av till grav och uppståndelsekyrkan i Jerusalem. Platser som vid Sveriges bildande var mycket betydelsefulla för vårt område i Södermöre.  

Östra Sigfridsleden är drygt 30 km lång.

Denna Pilgrims-/ vandringsled kan med fördel delas upp på flera vandringstillfällen med olika start och mål. I broschyr eller på informationstavla finns de historiska platser man vandrar förbi utmärkta och beskrivna.

För guidning av Östra S:t Sigfrids pilgrimsled, beställning av broschyrer och mer information, kontakta expeditionen.

Ansvar: ove.carlsson@svenskakyrkan.se

I Växjö stift finns flera vandringsleder som bär namnet Sigfridsleden. Pilgrimsverksamhet i Växjö Stift.

Kartan nedan (pdf) visar ledens sträckning. Vissa sträckor erbjuder alternativa vägar. Dessa är valda för att öka möjligheten att variera vandrandet och ta del av flera kulturhistoriskt intressanta platser.

Ledens totala sträckning 28-30 kilometer, är framkomlig även för vandrare med rullstol, förutom alternativsträckning, markerad med tvästreck på kartan.

Foto: Illustratör: Ellen Ingvarsson