Mortorps kyrka

Tvärskog

Mortorp kyrka är en kyrkobyggnad i Mortorp och tillhör Växjö stift. Liksom sin medeltida föregångare har den varit sockenkyrka i Mortorp socken, nu är den församlingskyrka i Karlslunda-Mortorp församling.