Arby kyrka

Arby

Arby kyrka är en kyrkobyggnad i Arby beläget två mil sydväst om Kalmar. Den har alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Arby socken och därefter församlingskyrka i Arby-Hagby församling.

Kontakter i Arby kyrka

Ove Carlsson

Ove Carlsson

Södermöre Pastorat

Församlingspräst

Mer om Ove Carlsson

Arby-Hagby, Halltorp-Voxtorp församlingar