Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ledig tjänst - komminister i Södermöre pastorat

Södermöre pastorat söker en Komminister för 100 % tjänstgöring

Södermöre pastorat omfattar fyra församlingar i Södra Kalmar län. En vacker historisk bygd, nära till hav och skog men också till stad och tätort.

Vi söker dig som;

  • Vill arbeta för ett rikt gudstjänstliv
  • Vill arbeta med konfirmander
  • Vill arbeta med Ungdomar

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är;

  • I samråd med kyrkoherde och Ljungby församlingsråd planera församlingens gudstjänstliv
  • I samråd med kyrkoherde och arbetslag planera och genomföra pastoratets konfirmandundervisning
  • I samverkan med diakon, pedagoger och musiker arbeta med ungdomsgrupper
  • Förrättningar
  • Gudstjänster

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Du ska ha körkort och tillgång till bil.

Tjänsteställe är Ljungbyholm.

Sänd din ansökan senast 26 maj 2019.

Södermöre pastorat
Prästvägen 1
388 32 Ljungbyholm.

Epost: sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se

För mer information:

Kyrkoherde Richard Thörn: 0480-770401 richard.thorn@svenskakyrkan.se

Facklig representant Johanna Broselid: 0480-421451 johanna.broselid@svenskakyrkan.se