Voxtorp kyrka

Voxtorp

Voxtorp kyrka är en kyrkobyggnad i Voxtorp i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Halltorp-Voxtorp församling.

Kontakter i Voxtorp kyrka

Ove Carlsson

Ove Carlsson

Södermöre Pastorat

Församlingspräst