Halltorp kyrka

Halltorp

Halltorp kyrka är en kyrkobyggnad i Växjö stift, som alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Halltorp socken. Den är nu församlingskyrka i Halltorp-Voxtorp församling. Kyrkan har i ett tidigt skede varit en så kallad kyrkoborg.

Kontakter i Halltorp kyrka

Ove Carlsson

Ove Carlsson

Södermöre Pastorat

Församlingspräst