Halltorp kyrka

Halltorp

Foto: Johanna Ingvarsson, Orangia AB

Halltorp kyrka är en kyrkobyggnad i Växjö stift, som alltsedan medeltiden varit sockenkyrka i Halltorp socken. Den är nu församlingskyrka i Halltorp-Voxtorp församling. Kyrkan har i ett tidigt skede varit en så kallad kyrkoborg.