Vigsel

Foto: Alex & Martin /IKON

I kyrkan tycker vi att äktenskapet är den bästa utgångspunkten för ett liv tillsammans. Under vigseln lovar man trohet mot varandra. Prästen ber också om Guds välsignelse över brudparet. 

Det finns inga krav på tro för att gifta sig i kyrkan men åtminstone en av parterna vara medlem i Svenska kyrkan. Församlingen står för präst, kantor och vaktmästare. Prästen kommer att kontakta er för vigselsamtal. Det är ett tillfälle att samtala om vigseln och ta upp praktiska frågor. En del brudpar väljer att bli vigda av en präst de redan har en relation till. Säg till om ni har ordnat med präst själva.

Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan. Ni måste inte heller gifta er i den eller någon av de församlingar ni bor i. Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan, men det går inte heller att kräva vigsel på annan plats. 

Kontakta pastorsexpeditionen, 0480-770 400, för mer infomation och bokning om det är någon av våra kyrkor ni vill gifta er i.

Svenska kyrkans webbplats kan du läsa mer om vigsel och vigseltraditioner.