Närbild på en låda med färgsorterade röstsedlar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så styrs Södermöre Pastorat

Svenska kyrkan Södermöre styrs ytterst av förtroendevalda kyrkopolitiker. Här kan du läsa mer om hur organisationen är uppbyggd.

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

I kyrkovalet som hålls vart fjärde år utses politiker till kyrkofullmäktige som är det högsta beslutande organet inom kyrkan. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har en röst i kyrkovalet. 

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och består av ledamöter som utsetts av kyrkofullmäktige. I kyrkorådet ingår även pastoratets kyrkoherde. 

Församlingsråd

Varje församling har ett församlingsråd vars uppgift är att utveckla församlingslivet tillsammans med de anställda. Församlingsråden utses av kyrkofullmäktige.

Protokoll kan beställas från expeditionen i Ljungbyholm

Telefon: 0480 - 77 04 00
E-post: sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se