Välkommen till Södermöre pastorat

Glädje, Liv och Försoning i vardagen - vi vill som en del av Svenska kyrkan vara ett synligt tecken på Guds närvaro i vår bygd. Genom människor som firar gudstjänst kallar, rustar och sänder oss Gud att bära Glädje, Liv och Försoning in i vardagen. I vårt vackra landskap finns det åtta kyrkor varav en är byggd i trä medan de andra är byggda av sten. Sex är långkyrkor och två  är rundkyrkor. Den äldsta är från 1100-talet och den yngsta från 1925.

På gång i pastoratet

Lunchgemenskap

Torsdagar

Aftonro-gudstjänst

24/9, 15/10, 19/11

Mer än du tror

25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12

Musik i Södermöre

27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 9/11, 22/11, 6/12

Café Löftet

3/10, 7/11

Konfirmation

2023-2024