Välkommen till Södermöre pastorat

Glädje, Liv och Försoning i vardagen - vi vill som en del av Svenska kyrkan vara ett synligt tecken på Guds närvaro i vår bygd. Genom människor som firar gudstjänst kallar, rustar och sänder oss Gud att bära Glädje, Liv och Försoning in i vardagen. I vårt vackra landskap finns det åtta kyrkor varav en är byggd i trä medan de andra är byggda av sten. Sex är långkyrkor och två  är rundkyrkor. Den äldsta är från 1100-talet och den yngsta från 1925.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

På gång i pastoratet

LÄSiHoP

Onsdagar i fastan

Musik i Södermöre

28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5

Café Löftet

5/3, 2/4

Allsång

Tisdagar [udda veckor]

Lunchgemenskap

Torsdagar

Kaffet e på

Tisdagar

En lugn stund

Tisdagar

Tro och liv

Tisdagar udda veckor

Pågående arbeten

Vi ber om överseende