Foto: Privat

Södermöre pastorat

Glädje, Liv och Försoning i vardagen - vi vill som en del av Svenska kyrkan vara ett synligt tecken på Guds närvaro i vår bygd. Genom människor som firar gudstjänst kallar, rustar och sänder Gud oss att bära Glädje, Liv och Försoning in i vardagen.

Välkommen till Södermöre pastorat!

I vårt vackra landskap finns det åtta kyrkor varav en är byggd i trä medan de andra är byggda av sten. Sex är långkyrkor och två är rundkyrkor. Den äldsta är från 1100-talet och den yngsta från 1925.

Arby kyrka stängd vecka 30

Arby kyrka kommer att hållas stängd under vecka 30. Skälet är att det pågår konservering av träinventarier där. 

På gång i pastoratet