Välkommen till Södermöre pastorat

Glädje, Liv och Försoning i vardagen - vi vill som en del av Svenska kyrkan vara ett synligt tecken på Guds närvaro i vår bygd. Genom människor som firar gudstjänst kallar, rustar och sänder oss Gud att bära Glädje, Liv och Försoning in i vardagen. I vårt vackra landskap finns det åtta kyrkor varav en är byggd i trä medan de andra är byggda av sten. Sex är långkyrkor och två  är rundkyrkor. Den äldsta är från 1100-talet och den yngsta från 1925.

På gång i pastoratet

LÄSiHoP

Onsdagar i fastan

Musik i Södermöre

28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5

Café Löftet

5/3, 2/4

Pilgrimsvandring

Annandag påsk 1/4

Allsång

Tisdagar [udda veckor]

Kaffet e på

Tisdagar

En lugn stund

Tisdagar

Tro och liv

Tisdagar udda veckor

Lunchgemenskap

Torsdagar

Pågående arbeten

Vi ber om överseende