Diakoni

Diakoni

Vi hämtar ordet från grekiskan och menar tjänst. Tjänst för andra och för varandra som en naturlig följd av en kristen trosgemenskap.

”Inte jag utan Gud i mig” kan vi säga. Ett sätt att förhålla sig och som är förankrat i vårt ord och i vår nattvard.

 • ett kyrkligt socialt arbete skulle någon kalla det
 • den praktiska sidan av kyrkans undervisning
 • vård och omsorg sprungna ur kristna värderingar
 • det arbete som diakonen utför

I vårt pastorat uttrycks diakoni på skilda vis.

 • i gudstjänsten
 • arbete för barn och ungdom
 • café
 • olika pensionärskretsar
 • syföreningar
 • musik och - lunchgemenskap
 • diakonigrupper
 • sorgegrupper
 • resurs på äldreboende
 • promenadgrupp

Ibland är diakonin riktad på ett särskilt sätt genom

 • hembesök
 • samtal
 • själavård
 • förbön