Södermöre Pastorat

Prata med oss

Kontakt

Södermöre Pastorat Besöks- och postadress: Prästvägen 1, 38832 Ljungbyholm Telefon: +46(480)770400 E-post till Södermöre Pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

Bild: Alex & Martin /IKON

När Jesus uppstod från de döda visade han att döden var besegrad. Kyrkan lever sedan dess med ett hopp om ett evigt liv. Därför firar kyrkan begravningsgudstjänst för den döde och hans/hennes anhöriga. 

Begravning bokas normalt av begravningsbyrån. Om ingen begravningsbyrå är anlitad sker bokning via pastorsexpeditionen, 0480-770 400. Prästen kontaktar sedan de närmast anhöriga för samtal. Man talar om den döde, funderingar kring livet och döden och tar upp praktiska frågor.

Begravningsgudstjänsten är, liksom alla gudstjänster, öppen för alla. Den gestaltas med utrymme för det personliga utan att ge avkall på kyrkans tro och troserfarenhet. Både sorgen efter den döde och det kristna hoppet uttrycks. När gravsättning sker i anslutning till gudstjänsten följer prästen med och lyser frid över graven. Om önskemål finns deltar prästen i minnesstunden. Begravningspastoral.

Tacksägelse och minnesgudstjänst

När en medlem i Svenska kyrkan dött hålls en s k tacksägelse på gudstjänsten i hemförsamlingen. Dödsfallet tillkännages,  man ber för de anhöriga och ringer i kyrkklockorna (själaringning).

På allhelgonaafton firas en minnesgudstjänst för de som avlidit under året.

Om den döde inte varit medlem

Om man inte har varit medlem i Svenska kyrkan erbjuds inte begravningsgudstjänst. Detta är av respekt för den dödes val. I enstaka fall kan skäl föreligga som motiverar ett undantag från denna regel.

Svenska kyrkans webbplats kan du läsa mer om begravning.

Gravsättning och kyrkogård.