Begravning

Foto: Alex & Martin /IKON

När Jesus uppstod från de döda visade han att döden var besegrad. Kyrkan lever sedan dess med ett hopp om ett evigt liv. Därför firar kyrkan begravningsgudstjänst för den döde och hans/hennes anhöriga. 

Begravning bokas normalt av begravningsbyrån. Om ingen begravningsbyrå är anlitad sker bokning via pastorsexpeditionen, 0480-770 400. Prästen kontaktar sedan de närmast anhöriga för samtal. Man talar om den döde, funderingar kring livet och döden och tar upp praktiska frågor.

Begravningsgudstjänsten är, liksom alla gudstjänster, öppen för alla. Den gestaltas med utrymme för det personliga utan att ge avkall på kyrkans tro och troserfarenhet. Både sorgen efter den döde och det kristna hoppet uttrycks. När gravsättning sker i anslutning till gudstjänsten följer prästen med och lyser frid över graven. Om önskemål finns deltar prästen i minnesstunden. Begravningspastoral.

Tacksägelse och minnesgudstjänst

När en medlem i Svenska kyrkan dött hålls en s k tacksägelse på gudstjänsten i hemförsamlingen. Dödsfallet tillkännages,  man ber för de anhöriga och ringer i kyrkklockorna (själaringning).

På allhelgonaafton firas en minnesgudstjänst för de som avlidit under året.

Om den döde inte varit medlem

Om man inte har varit medlem i Svenska kyrkan erbjuds inte begravningsgudstjänst. Detta är av respekt för den dödes val. I enstaka fall kan skäl föreligga som motiverar ett undantag från denna regel.

Svenska kyrkans webbplats kan du läsa mer om begravning.

Gravsättning och kyrkogård.

 

Tack

för att du betalar kyrkoavgiften!

BEGRAVNINGSOMBUD I SÖDERMÖRE PASTORAT

Gunilla Johansson
Drag 166
39594 Rockneby
E-post: gunilla.a.johansson@kalmar.se
Tel: 070-526 47 33

BEGRAVNINGSOMBUDETS UPPDRAG

Begravningsombud granskar begravningsverksamheten, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Mer information om uppdraget som Begravningsombud hittar du på Länsstyrelsens hemsida