Bön

Dagens bön

Tredje söndagen i advent - Bana väg för Herren

O Gud,
du som genom Johannes döparen
banade väg för din Son Jesus Kristus,
upplys våra sinnen
och gör våra hjärtan brinnande,
så att vi alltid ser dina vägar.
Genom din Son
Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Evighetens Gud,
vi tackar dig för Johannes döparen,
som bereder vägen för din Son.
Låt hoppets ord väcka vår förväntan
till dess morgonstjärnan går upp
och den nya dagen gryr.
I Jesu namn.
Amen.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.