Klockstapeln i Kil
Foto: Emma Olausson

Klockrigning för fred i Syrien

Nyhet Publicerad

Kyrkklockorna i våra församlingar ringer som ett tecken på omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk. En uppmaning om att stanna upp, tänka på och be för våra medmänniskor i världen.

Initiativet för klockringningen kommer från den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och många svenska församlingar har anslutit sig. Vi på Kils pastorat tycker detta är ett bra initiativ och kommer därför att ringa i kyrkklockorna som ett tecken på omtanke och bön för de krigsdrabbade folket i Syrien.

Varje vardag klockan 17, fram till FN-dagen den 24 oktober, kommer kyrkklockorna i pastoratet att ringa. Tanken är att uppmana människor att stanna upp, tänka på och be för våra medmänniskor i det krigsdrabbade Syrien och för fred i hela världen.

FN-bönen är en lämplig bön att använda:

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet
kan bära namnet människa.