Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bodarne pastorat Besöks- och postadress: Kyrkogatan 6, 69530 LAXÅ Telefon: +46(584)10020 E-post till Bodarne pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bodarne pastorat

Bodarne pastorat består av tre församlingar med visionen och målsättningen att vara en levande kyrka med ett rikt församlingsliv med utgångspunkt från Jesu ord: Följ mig!

ÅRETS JULKAMPANJ: EN FLICKA ÄR FÖDD

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst. 
Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde – oavsett kön.

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2018 till trettondedag jul 2019, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv. 

Swisha din gåva till 9001223.

Tack!

Nu har vi också swish!

Nu kan du swisha din kollekt och slippa leta kontanter när det är dags för gudstjänst.         

Vårt nr är: 1232810943

I meddelanderutan kan du skriva, kollekt, datum och vilken kyrka du är i. Vi har gett Ramundeboda kyrka nr 01, Skagershults kyrka nr. 02, Finnerödja kyrka nr. 03 och Tiveds kyrka nr.04.