Foto: IKON

Bodarne pastorat

Bodarne pastorat består av tre församlingar med visionen och målsättningen att vara en levande kyrka med ett rikt församlingsliv med utgångspunkt från Jesu ord: Följ mig!

Sommarcafé i prästgårdsparken!

Visst är det trevligare att dricka sitt eftermiddagskaffe tillsammans med andra?

Närbild på en stenduva på en gravsten.

Vi söker gravrättsinnehavare

Bodarne pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på kyrkogårdarna i Hasselfors, Laxå, Borasjön och Finnerödja-Tived!

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

swisha kollekt

Swisha din kollekt och slipp leta kontanter när det är dags för gudstjänst.         

Vårt nr är: 123-281 09 43

I meddelanderutan kan du skriva ”Kollekt”, datum och vilken kyrka du är i. Vi har gett Ramundeboda kyrka nr 01, Skagershults kyrka nr. 02, Finnerödja kyrka nr. 03 och Tiveds kyrka nr.04.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft i hela EU och ersatte den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL). Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra!