Vårblommor i solen
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Bodarne pastorat

Bodarne pastorat består av tre församlingar med visionen och målsättningen att vara en levande kyrka med ett rikt församlingsliv med utgångspunkt från Jesu ord: Följ mig!

Vi gör ett uppehåll med våra gudstjänster!

Eftersom smittspridningen är stor just nu i vår region har vi beslutat att endast sända gudstjänster digitalt. Vi kommer att göra ett uppehåll under fyra veckor och siktar på att träffas vid Sockenstugan, Borasjön kl.07.00 på Kristi himmelsfärds dag för gökotta och gudstjänst. Kyrkorna i Ramundeboda och Finnerödja är dock öppna under ordinarie gudstjänsttid för den som vill sitta ned en stund och kanske tända ett ljus i våra ljusbärare. Kyrkorna är bemannade med vaktmästare och kyrkvärd. 

Gudstjänsterna kan du följa på vår Youtubesida och på vår Facebooksida. 

Nu har vi också swish!

Nu kan du swisha din kollekt och slippa leta kontanter när det är dags för gudstjänst.         

Vårt nr är: 1232810943

I meddelanderutan kan du skriva, kollekt, datum och vilken kyrka du är i. Vi har gett Ramundeboda kyrka nr 01, Skagershults kyrka nr. 02, Finnerödja kyrka nr. 03 och Tiveds kyrka nr.04.