Foto: Simon Joelsson

Tre församlingar

Bodarne pastorat bildades 1 januari 2014 genom sammanslagning av pastoraten Ramundeboda-Skagershult och Finnerödja-Tived.

Geografiskt motsvarar Bodarne pastorat Laxå kommun.

Pastoratet består av tre församlingar: