En kyrkogård med gravar i en skogsdunge.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Avgifter och kostnader

Här kan du läsa om hur olika delar av begravning och kyrkogård bekostas.

Begravningsavgift

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsväsendet i de flesta kommuner i Sverige. Det innebär att vi har ansvar för att ordna och hålla allmänna begravningsplatser och har ansvar för begravningsverksamheten. Detta bekostas av begravningsavgiften, som betalas av alla boende i pastoratet, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Begravningsavgiften bekostar skötsel och underhåll av allmänna ytor och byggnader på kyrkogårdarna.

I begravningsavgiften ingår även kostnader för vissa tjänster i samband med begravning:

 • Gravplats på allmän begravningsplats
 • Gravöppning samt iordningställande av gravplats efter gravsättning
 • Transporter inom förvaltningsområdet
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av den döde
 • Lokal för borgerlig begravningsceremoni

Kyrkoavgift

Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar också kyrkoavgift. I denna avgift ingår begravningsgudstjänst, med präst, musiker och vaktmästare. Dessutom har man möjlighet till minnesstund i Casselgården eller församlingshemmen i Hasselfors, Finnerödja eller Tived.

Tillhörde den avlidne inte Svenska kyrkan har man inte rätt till begravningsgudstjänst i kyrkan. Man förutsätter att den som valt att lämna Svenska kyrkan inte heller skulle ha velat ha det.

Livförsäkring

Om den döde hade en livförsäkring kan den eventuellt användas till att täcka kostnaderna för begravningen. Kontakta den dödes försäkringsbolag angående detta.

Övriga avgifter vid begravning

Avgifter som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgifter är dödsboets ansvar. Dödsannons i tidning, blommor att smycka kistan och lokalen med, och gravsten är exempel på sådant som ingår i dödsboets ansvar. 

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet.

Askgravlund

Gravsättning i kistgrav, urngrav eller minneslund kostar ingenting.

Gravsättning i askgravlund kostar 6000 kronor för skötsel. Denna kostnad kan täcka även gravsättning av nära anhörig, på samma plats. Kostnad för skylt tillkommer med; 2000 kronor per gravsatt.

Läs mer om de olika gravtyperna.

Gravskötsel

Om man inte själv vill sköta gravplatsen kan kyrkogårdsförvaltningen erbjuda gravskötsel. Kontakta oss på förvaltningen för beställning. Det går ej att lägga en beställning mitt i säsongen.

Det finns planteringslådor som underlättar skötsel och vattning. Dessa finns i olika storlekar att köpa hos Emperi, tel 0586-51735

I skötsel ingår:

 • Klippning av gräs runt skötselrutan
 • Byte av jord
 • Gödsling
 • Rensning
 • Plantering av vårblommor/penséer, sommarblommor/isbegonia
 • Vinterkrans

Kostnaden är 1400 kr/år.

Det går även att beställa vattning till en kostnad av 350 kr/år.

Vi kan fakturera, eller man kan sätta in pengar på ett avräkningskonto. Förvaltningen kan även hjälpa till med att så igen en skötselruta.

Telefon till kyrkogårdsförvaltningen: 0584-10020 knappval 2