Gifta sig

Kyrklig vigsel sker oftast i kyrkan. Själva kyrkorummet förstärker stämningen av högtid och allvar. Vigseln eller välsignelseakten kan också vara enkel och avskalad. Akten i sig är en symbolhandling som kan utformas på olika sätt med ritualen som grund. Prästen är ytterst ansvarig för alla moment.

Stor fest eller enkel högtid 

Ofta planeras ett bröllop långt i förväg. Men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. Den är gratis för Svenska kyrkans medlemmar och kan i princip äga rum var som helst. Förutom brudparet behövs egentligen bara vigselförrättaren och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig.

Given ritual
Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med musiker och präst kan paret komma överens om musik, sång och övrig utformning. Prästen är ytterst ansvarig för alla moment i vigselgudstjänsten. Ordningen för Vigselgudstjänst finns i Den svenska psalmboken. Den finns också som egen artikel här.

Heligt förbund
Den kyrkliga vigseln präglas av tanken att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Man uttrycker det med läsning av bibelord, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

Hindersprövning
Innan paret kan gifta sig måste de ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.

Välsignelse över borgerligt äktenskap
Har ni gift er borgerligt kan ni få äktenskapet välsignat i kyrkan. I en välsignelsegudstjänst kan ni på nytt bekräfta era löften till varandra och få Guds välsignelse över ert äktenskap.
Välsignelsegudstjänsten kan göras festlig, i närvaro av släkt och vänner. Den kan också hållas enkel med bara paret och prästen närvarande. Inför gudstjänsten har prästen ett samtal med paret. I samråd med paret och musiker väljs musik, sång och övrig utformning av akten.
Prästen är även här ytterst ansvarig för alla moment.

Boka direkt i församlingen
Om ni vill gifta er i annan församling är där ni bor kontaktar ni den församlingen.
Vill ni boka vigsel i någon av pastoratets kyrkor, hör av er till pastorsexpeditionen:
0584-10020
bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se