Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Protokoll

Här finns protokoll från Kyrkofullmäktiges sammanträden att läsa

Här nedan finns protokoll från Kyrkofullmäktiges sammanträden att läsa. Protokollen läggs ut när de är justerade av ordförande och justerare.