Foto: Ikon

Protokoll

Här finns protokoll från Kyrkofullmäktiges sammanträden att läsa

Här nedan finns protokoll från Kyrkofullmäktiges sammanträden att läsa. Protokollen läggs ut när de är justerade av ordförande och justerare.