Närbild på en stenduva på en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vi söker gravrättsinnehavare

Nyhet Publicerad Ändrad

Bodarne pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på kyrkogårdarna i Hasselfors, Laxå, Borasjön och Finnerödja-Tived!

Ser du en grön skylt vid någon grav på någon av våra kyrkogårdar är vi väldigt tacksamma om du kontaktar oss. Den gröna skylten innebär att vi saknar information eller kontaktuppgifter till gravrättsinnehavare. Det är viktigt att vi har rätt uppgifter i vårt gravregister. Om den uppskyltade graven haft grön skylt i mera än två år och gravrätten har gått ut har kyrkogårdsförvaltningen enligt Begravnigslagen rätt att plocka bort gravstenen och gravrätten upphör.

Har du uppgifter kan du kontakta oss, tel. 0584-444646 eller 0584-444634.