Foto: Carina Rosengren

Bodarne-Magazinet

Läs om vad som händer och har hänt i pastoratet!

Här nedan finns pastoratets tidning att läsa, klicka på filen för att öppna!