Skagershults gamla kyrka

Skagershults gamla kyrka byggdes 1651 i Bålby utanför Hasselfors. Kyrkan är byggd av trä. Intill kyrkan finns en vacker klockstapel. Kyrkan används främst under sommarmånaderna.