Personal och kontakt

För dig som vill komma i kontakt med Bodarne pastorat eller någon av dess anställda

Pastorsexpeditionen i Laxå

Huvudnummer: 0584-10020

E-post: bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöks- och postadress

Kyrkogatan 6
69530 Laxå

Kyrkogårdsförvaltningen

Nicklas Karlsson, kyrkogårdsföreståndare                            

0584-444634  nicklas.karlsson@svenskakyrkan.se

 

 

Sofia Liljeberg, kyrkogårdsassistent

0584-444 646 (mån-fre 10-12)

sofia.liljeberg@svenskakyrkan.se

Sociala medier

Facebook: https://www.facebook.com/bodarnepastorat

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxCEbHCDp6tzjr0iZF-Llgw/ 

Personal